Här hittar du nämndhandlingar från Uppsala kommuns nämnder och styrelser från åren 2003–2010. 
Kontakta stadsarkivet om du söker en ännu äldre handling. 
På uppsala.se finns handlingar och andra publikationer från 2011 och framåt.